CENTA Power Transmission

Företag

ISO 9001 + 14001

Kvalitet och Miljö

Kvalitets policy

Att se till att våra kunder är nöjda är vår främsta företagsregel. Vi strävar mot att få våra kunder nöjda genom att vi anpassar oss efter marknadens behov och med överlägsen kvalitet i våra produkter och via vår service. Det är alltid kunden som definierar vår kvalitet.

Vi garanterar noggrann planering, styrning och övervakning av alla aktiviteter som är relevanta för kvalitet och produkternas säkerhet och tillförlitlighet.

Sedan 1990 är vår kvalitetsledningssystem varit DIN/ISO 9001 certifierat av flera internationella klassificerings företag medan 50 typ godkännanden har blivit tilldelade CENTA marina produkter. År 2004 blev CENTA Sweden ISO9001-2001 certifierade av Det Norske Veritas.

Genom att använda våra egna testbänkar kan vi testa alla nya produktutvecklingar ingående med krafter upp till 750kNm detta medför att teknisk data är korrekt och testad.

Löpande har vi ett ständigt förbättringsarbete som främjar vår produkt och servicekvalitet på alla nivåer.

På detta vis uppnår vi krav ställda på oss från kundspecifikationer, lagkrav eller andra krav.

Utöver detta är CENTA Antriebe Kirschey GmbH certifierade enligt ISO14001 standard.

Miljöpolicy

Miljöprinciper

Vi i CENTA gruppen värnar om miljön och genom att i våra produkter använda naturens resurser sparsamt och inte använda mer energi än nödvändigt.

Alla våra aktiviteter skall bidra till att bevara den naturliga sundhet som finns i miljön samt hjälpa till att skydda vår miljö.
Detta innebär bland annat till sparsamhet och miljömedvetenhet av materialen på behandlar. Vi ser på detta som något vi är skyldiga våra anställda, deras anhöriga, våra affärskontakter och grannar.

Vi vill att all vår affärsverksamhet skall ske med tanken på en stabil utveckling. Detta ligger till grund för alla beslut som görs i samband med bolagets drift och framtidsplaner. Vi vill att all vår aktivitet skall vara så miljövänlig som möjligt, så länge det är ekonomiskt försvarbart. Miljömässiga aspekter är integrerade i alla avgörande handlingar i hela vårt styrningssystem. Att ta till vara på vår miljö är vårt rättesnöre.

När vi planerar och introducerar nya processer använder vi bara den bästa teknologin som är tillgänglig, så länge det är affärsmässigt försvarbart. Vårt miljöprogram skall bidra med kontinuerliga förbättringar av vårt miljötänkande och handlingar. Bolaget strävar efter att följa alla miljörättsliga lagar och förordningar. Vi jobbar tillsammans med myndigheter och andra företag samt allmänheten för att få bästa möjliga resultat.

Bevara energi

Vårt mål är att reducera energiförbrukningen och se på möjligheter att använda förnyelsebar energi, samt energikällor med små utsläpp.

Avfallshantering

Det är vårt mål att i så stor utsträckning som möjligt undgå avfall, och där det inte går skall vi reducera avfallsmängden till ett minimum.

Miljöhantering

Vi håller våra anställda, kunder och leverantörer informerade om våra aktiviteter gällande miljöhanteringen. Våra kunder får relevant information om de miljömässiga aspekterna av vår produktion i förbindelse med deras hantering, användning, återvinning och deponering.

Anställdas intresse för miljö

Miljöskydd är ett fast tema i vårt internutbildningsprogram. Vi informerar alla anställda om våra miljömässiga aktiviteter och motiverar dem till att bidra med personligt ansvar och vaksamhet på arbetsplatsen.
 

More infos

DNV-GL ISO 9001 certificate
International · 137 kB
DNV-GL ISO 9001 Zertifikat
German · 139 kB
DNV-GL ISO 14001 certificate
International · 137 kB
DNV-GL ISO 14001 Zertifikat
German · 139 kB


Leading by innovation
Rexnord Home CENTA Home
CENTA Nordic AB

Metallgatan 4 C
26272 Ängelholm
 

+46-431416390 Phone
+46-431416391 Fax
info@centasweden.se
www.centa.info
, CENTA, CENTRA, CENTER, ZENTA, ZENTRA, ZENTER, Antrieb, Antriebe, Antriebstechnik, Antriebssysteme, Antriebselemente, Kupplung, Kupplungen, Kirschey, Kirshey, Kirshy, Kirschei, Kirschkey, Krischei, Krischey, GmbH, Lovejoy, Miki, power transmission, power transmissions, Haan, Hahn, 42781, 5657, D-42781, D-5657, W-5657, Germany, Deutschland, BRD, FRG, West-Germany,

CENTA
Power Transmission

CENTA Sweden

CENTA Nordic AB

Metallgatan 4 C
26272 Ängelholm

+46-431416390 Phone
+46-431416391 Fax

info@centasweden.se


www.centa.info